24/11/2009

En bøn

Jeg er i færd med at planlægge gudstjenesten på søndag i Esbjerg. Vi skal markere og glæde os over vores bslutning om at være grøn kirke. Grøn kirke.dk har nogle meget smukke bønner. Her er et eksempel:


En bøn på baggrund af den gammeltestamentlige salme 24

”Jorden med alt hvad den rummer,

verden og dens beboere, tilhører Herren,

for han har grundlagt den på havene,

grundfæstet den på strømmene.”


Herre! Din verden er i fare

Fjenden gemmer sig bag lovfæstede rettigheder og skepsis,

parat til at plyndre, ja voldtage din Jord.

Vi skriger til dig, Herre, beskyt din skabning,

forsvar dine hænders værk.


Frels vores generation fra dens afhængighed af fossile brændstoffer.

Vask vores hænder for den beskidte energi, som de klamrer sig til.

Rens vore hjerter for begæret efter mere og mere.


Vend vore sjæle væk fra materialisme

og vore længsler fra at tage og tage fra din hellige, begrænsede jord.

Giv os syn for de velsignelser, der bliver vores,

hvis vi vender os væk fra afgudsdyrkelse og pengetro

og i stedet bøjer os for visdom i din sandhed.


Lad mænd og kvinder indse, at sand lykke

er at nyde din jord som det var din og ikke din fjendes intention

Vis os at en mere hensynsfuld og enkel livsstil

vil lade os erfare din herlighed mere klart.


Lad din herlighed, som er herlighedens konges herlighed, gennemstråle hele dit kongerige.


”Løft jeres hoveder I porte, løft jer I ældgamle døre, så ærens konge kan komme ind. Hvem er ærens konge? Det er Herren stærk og mægtig”.


© Ruth Jarman 2006. Fra ECENs materiale ”Choose Life” 2008. På dansk ved Martin Ishøy


No comments:

Post a Comment

Jeg bliver rigtig glad, når der er kommentarer til mine indlæg. Så læg endelig en hilsen, når du har været forbi. Har du ikke lyst til at skrive, så alle kan se det, kan du skrive til mig på annetkthompson (a) gmail.com Fortsat god dag!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...