25/12/2006

Glædelig Jul! Julenat skete der noget underfuldt. Den lille klode, jorden, blev centrum for en begivenhed som gav genlyd i hele universet. Tænk dig, alt ventede med tilbageholdt ånderæt ... Og da det første spæde skrål skar sig gennem natteluften, brød himlen ud i lys og glædessang: For Frelseren, Kongen selv, var blevet født i stalden i Betlehem. Det var en glæde så stor i Himmelen, at englenes sang kunne høres på jorden, hvor kun ganske få mennesker havde forstået hvad der var i opløb. Himmelen og jorden rørte ved hinanden den nat. Himmelens virkelighed blev jordens virkelighed: Guds umiddelbare nærvær. Og Himmelen glædede sig på jordens vegne, over at vi også har Jesus, Kristus, hos os. Og hver gang Jesus bliver født i mennesker, som han blev det i stalden hos Josef og Maria er glæden den samme.

"Englene sang den først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød: Fred over jorden!
Menneske, fryd dig, os er en evig frelser fød."
B.S. Ingemann 1850

No comments:

Post a Comment

Jeg bliver rigtig glad, når der er kommentarer til mine indlæg. Så læg endelig en hilsen, når du har været forbi. Har du ikke lyst til at skrive, så alle kan se det, kan du skrive til mig på annetkthompson (a) gmail.com Fortsat god dag!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...